droga

i

Autor: Urząd Gminy w Kraszewicach

Remont odcinka Renta - Podrenta w gminie Kraszewice zakończony

2020-03-29 20:48

Zakończyła się gruntowna przebudowa ulicy Kwiatowej, czyli odcinka Renta - Podrenta w gminie Kraszewice. Na długości 2,4 km wykonano nowy asfalt, zatoki autobusowe czy wyniesione przejścia na pieszych. Przedłużono także chodnik. To jedna z największych tegorocznych inwestycji gminy Kraszewice. Przebudowa ulicy Kwiatowej kosztowała prawie 1.632.000 zł

Prace remontowe zakończyły się szybciej niż zakładał plan. To wszystko dzięki sprzyjającej pogodzie. Teraz kierowcy mogą cieszyć się zmodernizowanym, kolejnym już odcinkiem drogi w gminie Kraszewice, mówi Konrad Kuświk, wójt gminy.

Została przebudowana kolejna z dróg gminnych❗️w Kraszewicach. Droga posiada długość 2️⃣,4️⃣ km, a jezdnia została poszerzona do szerokości 5,5 m + dodatkowo zostało wykonane tłuczniowe pobocze o szerokości 0,5 m. Ułożono dwie warstwy masy asfaltowej: wyrównawczą oraz ścieralną. Odnowiono lub wykonano na nowo 49 studzienek ściekowych wraz z przykanalikami i przepustami. Także przedłużono chodnik na długości prawie 390 m i szerokości 2 m. Na całym odcinku przebudowywanej drogi wzdłuż krawężnika wykonano na nowo ściek przykrawężnikowy odprowadzający wodę z jezdni do studzienek. Zbudowano 4 perony autobusowe, oraz 2 łagodnie wyniesione przejścia dla pieszych z kolorowej kostki brukowej. Przejścia dla pieszych wyposażono w aktywne znaki świetlne uruchamiane po zbliżeniu się pieszego do przejścia. Na całym odcinku drogi także pomalowano skraj jezdni. Dla poprawy bezpieczeństwa zainstalowano nowe barierki energochłonne i poręcze ochronne.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1.631.876,29 zł. Remont w części został dofinansowany z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych.