Ostrzeszowskie szkoły średnie z podwójnym rocznikiem

i

Autor: pixabay zdjęcie ilustracyjne

EDUKACJA

Ostrzeszowskie szkoły średnie z podwójnym rocznikiem

2023-09-16 10:56

Podwójny rocznik w szkołach średnich w powiecie ostrzeszowskim. Naukę w klasach pierwszych rozpoczęło blisko 930 uczniów

Szkoły średnie w powiecie ostrzeszowskim musiały przygotować się na przyjęcie podwójnego rocznika. Mówi Dagmara Krajewska z Wydziału Oświaty.

W tym roku szkolnym uruchomiono łącznie 118 oddziałów. W placówkach oświatowych, dla których powiat ostrzeszowski jest organem prowadzącym zatrudnionych jest łącznie około 270 nauczycieli.

Jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego absolwenci szkół podstawowych wzięli udział w specjalnej ankiecie dotyczącej kierunków. Dodaje Dagmara Krajewska.

Po dniach otwartych przeprowadzono ankietę dla absolwentów szkół podstawowych mającą na celu zaprognozowanie, które kierunki kształcenia będą najbardziej oblegane we właśnie rozpoczynającym się roku szkolnym. Ponadto do procesu rekrutacji wykorzystano program NABÓR, który umożliwił sprawiedliwe i sprawne przeliczenie punktów z egzaminu ósmoklasisty i ocen ze świadectwa zakończenia szkoły podstawowej.

I tak w Zespole Szkół nr 1 naukę rozpoczęły 384 osoby. W Zespole Szkół nr 2 369, w I Liceum Ogólnokształcącym 168 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 12 osób.

Quiz. Szkoła w PRL

Pytanie 1 z 10
Oznaką sprzeciwu wobec szkolnego ucisku była tarcza szkolna: