klasa

i

Autor: pixabay.com

Nowy rok szkolny w cieniu koronawirusa - czy ostrzeszowskie placówki są gotowe na przyjęcie uczniów?

2020-08-29 9:43

Zajęcia w szkołach 1 września ruszą w stacjonarnej formie. I jak zapewniają, zarówno Wydział Oświaty w powiecie ostrzeszowskim, a także Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie, szkoły są dobrze przygotowane na przyjęcie uczniów i nauczycieli. Jeżeli jednak pojawi się zagrożenie epidemiczne wówczas w porozumieniu z sanepidem powiatowym i wojewódzkim, a także organem prowadzącym, dyrektorzy mają prawo zarządzić naukę w formie hybrydowej lub całkowicie zdalnej.

Szkoły podstawowe i przedszkola są gotowe na nowy rok szkolny - zapewnia kierownik Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie. Klasy i korytarze zostały zdezynfekowane, usunięto przedmioty, które nie mogły przejść dekontaminacji, tam gdzie się da uczniowie będą wchodzić do szkoły różnymi wejściami, a ponadto ograniczony wstęp do placówek będą miały osoby postronne. To tylko niektóre działania jakie w tym trudnym czasie podjęły szkoły.

Zmierza się do tego by do szkoły i do przedszkola miała dostęp jak najmniejsza ilość tak zwanych osób trzecich, żeby nie stwarzać dodatkowego zagrożenia. Dodatkowym elementem będzie też na pewno odpowiednia organizacja samego ruchu w szkole czy też przedszkolu, odpowiednia organizacja pracy. Jest to ogromne wyzwanie.

Mówi kierownik Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie Sławomir Cwojdziński.

Na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów funkcjonuje 7 szkół podstawowych i 9 publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Wydział Oświaty w powiecie ostrzeszowskim też zapewnia, że w szkołach będzie bezpiecznie. 

Są zabezpieczone środki dezynfekcyjne, są maseczki. Oczywiście klasy są dezynfekowane, klamki, ławki, wszystko będzie przygotowane na czas.

Mówi kierownik Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju w powiecie ostrzeszowskim Adam Mickiewicz.

Jeżeli jednak pojawi się zagrożenie epidemiczne np. zakażenie wśród uczniów to szkoły są gotowe na podjęcie nauki hybrydowej lub zdalnej. Wszystko oczywiście w porozumieniu z sanepidem i organem prowadzącym, czyli właśnie Wydziałem Oświaty.

Wtedy dyrektor szkoły powiadamia sanepid i rodziców. I wtedy wspólnie z sanepidem podejmuje decyzje. Składa oczywiście taki wniosek. I wtedy sanepid powiatowy w uzgodnieniu z sanepidem wojewódzkim podejmuje pewne decyzje. Oczywiście powiadamiając także nas, czyli organ prowadzący. Zakłada się różne warianty, oczywiście życie pokaże swoje. 

Dodaje Adam Mickiewicz.

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego działają 4 szkoły ponadpodstawowe - dwa zespoły szkół 1 i 2, 1 LO, a także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.