dps w kobylej górze

i

Autor: Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze

Kobyla Góra: zmiany na stanowisku dyrektora DPS

2022-06-30 13:00

Na emeryturę przechodzi obecna dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze. Dziś mija termin składania wymaganych dokumentów na to stanowisko.

W związku z odejściem na emeryturę obecnej dyrektor DPS w Kobylej Górze - Małgorzaty Dłubak, Zarząd Powiatu 15 czerwca ogłosił konkurs na to stanowisko. Dziś mija termin składania wymaganych dokumentów.

Kandydat musi spełnić kilka warunków, m.in. posiadać obywatelstwo polskie, wyższe wykształcenie oraz posiadać co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata w jednostkach pomocy społecznej.

Konkurs na stanowisko dyrektora przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje sprawdzanie zgodności złożonych dokumentów z wymogami formalnymi. Podczas drugiego etapu zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Pani Małgorzata Dłubak funkcję dyrektora placówki będzie pełnić do 28 lipca.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie tutaj.

Ile powinieneś zarabiać? Sprawdź, czy warto iść po podwyżkę!

Pytanie 1 z 9
Ile masz lat?