jp2

i

Autor: pixabay.pl

RADA MIASTA

Radni Ostrzeszowa stają w obronie Jana Pawła II

2023-03-31 8:25

Wyrazili swoje poparcie i stanęli w obronie Jana Pawła II. Na wniosek dwóch radnych - Andrzeja Manikowskiego i Antoniego Marchińskiego - podczas wczorajszej sesji rady miejskiej w Ostrzeszowie, przyjęto apel - w którym radni - choć nie jednogłośnie - wyrażają swoje poparcie i stają w obronie w bardzo głośnej teraz sprawie - Papieża Polaka, któremu zarzuca się, że tuszował pedofilię.

Nietypowy punkt obrad podczas wczorajszej sesji rady miejskiej w Ostrzeszowie.

Na wniosek dwóch jej członków - Andrzeja Manikowskiego i Antoniego Marchińskiego - rada - choć nie jednogłośnie - podjęła stanowisko wyrażające poparcie w obronie Jana Pawła II.

Stanowisko w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się działania, które trudno nazwać inaczej niż bezprecedensowym atakiem na osobę św. Jana Paw/a II.

W naszej ocenie atak ten ma na celu zdyskredytowanie całej nauki, jaką głosił on w trakcie swojego pontyfikatu i zachwiać systemem wartości, jakich przez lata strzegł i o których przez lata nauczał Papież - Polak. Dlatego, w tym czasie, trzeba bardzo mocno podkreślić, że nikt nie ma prawa negować roli, jaką Jan Paweł II odegrał w historii Kościoła, świata, Europy, a przede wszystkim Polski. Działania te mają na celu takie zapomnienie o wkładzie Papieża Polaka w upadek komunizmu w Europie środkowo - wschodniej oraz integracji Polski z Unią Europejską. Odbieramy to także jako świadomą operację mającą na celu wprowadzenie jak największych podziałów wśród Polaków i osłabienie Polski.

Dlatego my, radni Rady Miejskiej w Ostrzeszowie stajemy po stronie prawdy, a nie komunistycznego oszustwa i potępiamy nagonkę dyskredytującą naszego wielkiego rodaka.

Święty Janie Pawle II - dziękujemy za Twój pontyfikat.

W uzasadnieniu radni tłumaczyli, że - należy podkreślić, jak istotną rolę w historii powojennej Polski odegrał Papież Polak.

Kontekstem sprawy są coraz głośniejsze zarzuty wobec papieża, jeśli chodzi o pedofilię w Kościele. Jan Paweł II miał stawać po stronie sprawców - a nie ofiar i pedofilię ukrywać.

W ostatnim czasie, a szczególnie w ostatnich dniach, przetacza się przez Polskę zmasowana akcja poniżania, umniejszania, niesłusznego oskarżania i ośmieszania osoby Jana Pawła II, świętego, wiernego Syna Kościoła, wielkiego Polaka. Dlatego, w tym czasie, trzeba bardzo mocno podkreślić, jaką rolę Jan Paweł II odegrał w historii Kościoła, świata, Europy, a przede wszystkim Polski.

Stanowisko w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II jest formą protestu przeciwko niesłusznym oskarżeniom pojawiającym się w przestrzeni publicznej. 

Za podjęciem apelu zagłosowało 11 ostrzeszowskich radnych, 1 był przeciwny, a - 8 wstrzymało się od głosu.

Podobny apel podjąć mieli radni miejscy Ostrowa. Taki wniosek złożyli ich koledzy z PISu. Ale projekt- z powodów formalnych - nie trafił pod obrady.

Quiz Jan Paweł II. Co wiesz o polskim papieżu? 10/15 to minimum

Pytanie 1 z 15
Gdzie urodził się Jan Paweł II?