Rodzice zastępczy poszukiwanie

i

Autor: pixabay.pl

PILNIE poszukiwani rodzice zastępczy!

2022-05-21 11:00

Ofiaruj serce - zostań rodzicem zastępczym. Rocznie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie wpływa ok. 1500 próśb o umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, a tych niestety wciąż jest za mało.

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego funkcjonuje obecnie pięćdziesiąt rodzin zastępczych. Są to rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka - jeden w Ostrzeszowie, a drugi w Książenicach.

Rodziny zastępcze tworzone są na mocy postanowienia sądu rejonowego. Umieszczane są tam dzieci, które we własnych domach nie miały odpowiednich warunków, a ich biologiczni rodzice bardzo często zmagali się z uzależnieniami.

Każdego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie wpływa blisko 1500 próśb o umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Niestety, odpowiedź najczęściej jest odmowna.

Nabór na rodziców zastępczych prowadzony jest w trybie ciągłym - oznacza to, że można się zgłosić w każdym momencie.

Cały czas prowadzimy nabór dla kandydatów na rodziców zastępczych. Przede wszystkim trzeba przyjść do nas. My kierujemy do odbycia szkolenia. Taka osoba bierze udział w szkoleniu dla kandydatów. Następnie jest opiniowana przez psychologa oraz organizatora pieczy. Na tej podstawie oraz, oczywiście dostarczonej także jeszcze odpowiedniej dokumentacji uzyskuje kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej - mówi Monika Czwordon, kierownik działu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie.

Obecnie na terenie powiatu ostrzeszowskiego w rodzinach zastępczych przebywa łącznie 75 dzieci, a w domach dziecka - 28.

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym dziecko może pozostać w pieczy do 18. roku życia, ukończenia nauki, bądź momentu, w którym sytuacja w jego domu rodzinnym, się poprawi.